6. 1. 2011

Stín okolo objektu pomocí CSS nebo jQuery

Stín okolo objektu lze vytvořit pomocí CSS vlastnosti:

box-shadow: barva posunX posunY hloubka


Podpora v jednotlivých prohlížečích:

IE 9+:
filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.Blur(PixelRadius='15', MakeShadow='true', ShadowOpacity='0.40');


FF -moz-box-shadow

Chrome -webkit-box-shadow

Nejlépe tedy pro všechny prohlížeče:

.stin { box-shadow: black 2px 5px 10px;
-webkit-box-shadow: black 2px 5px 10px;
-moz-box-shadow: black 2px 5px 10px; filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.Blur(PixelRadius='15', MakeShadow='true', ShadowOpacity='0.40');
}


Nebo použít Boxshadow plugin jQuery

Další příklady pro IE:

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color='#000000',direction='120',strength='20');
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(PixelRadius='15',MakeShadow='true',ShadowOpacity='0.40');
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.DropShadow(color='#000000',offX='20',offY='20');

20. 8. 2010

Spuštění .bat souboru v makru Excelu

Přepínač /c zavře po provedení okno příkazové řádky.

Call Shell(Environ$("COMSPEC") & " /c C:\davka.bat", vbNormalFocus)

12. 8. 2010

PHP - výpis posloupnosti volaných funkcí

Šikovná funkce pro výpis stromu volání funkce
debug_print_backtrace();
http://cz.php.net/manual/en/ref.errorfunc.php

25. 6. 2010

Pinnacle Studio 14 on Windows 7 error code 1402

I tried to install Pinnacle Studio 14 on Windows 7 but there were Error code 1402.
So I tried google and found this solution: http://www.okino.com/conv/changing_windows_registry_permissions.htm
I changed permission and ownership for key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components and all sub keys for SYSTEM and Administrators.
After it installation was OK and everything is now working !!!

13. 4. 2010

Odstranění duplicitních řádků z tabulky

Pokud potřebujete odstranit duplicitní řádky z tabulky, přidejte unikátní index:
ALTER IGNORE TABLE tbl1 ADD UNIQUE INDEX index_name (column1, column2, column3, ...);
Pokud index nadále nepotřebujete, tak ho můžeme smazat ...
ALTER TABLE tbl1 DROP INDEX index_name;

18. 2. 2010

Oprava PDF vieweru pro Outlook 2007 ve Windows 7

Pokud Vám tak jako mě nefunguje preview PDF souborů přímo v Outlooku, je tu následující řešení:
1. Otevřete REGEDIT
2. Najděte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{DC6EFB56-9CFA-464D-8880-44885D7DC193}
3. Hodnotu AppId změňte z {6d2b5079-2f0b-48dd-ab7f-97cec514d30b} na {534A1E02-D58F-44f0-B58B-36CBED287C7C}
4. Restartujte Outlook
5. JEDE TO !!!

5. 1. 2010

Windows 7 a božský mód

Přístup ke spoustě nastavení z jednoho místa:
1. Kdekoliv vytvoř složku
2. Přejmenuj ji na Božský režim.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Po otevření obsahuje složka spoustu nastavení na jednom místě.